"Pavārs Mārtiņš Sirmais iesaka Latvijā audzētus produktus gatavot uz Vidzemē ražotām kokoglēm."

Par uzņēmumu

SIA „KRK Vidzeme” ir lielākais kokogļu ražošanas uzņēmums Baltijā ar vairāk kā desmit gadu pieredzi. Ik gadu uzņēmums saražo aptuveni 3500 tonnas augstas kvalitātes kokogles.

Ražošanas procesā tiek izmantota alkšņa malka, kas tiek iegādāta no vietējiem piegādātājiem. Ziemeļvidzemes bagātie mežu resursi nodrošina uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību un ražošanas iespējas vēl daudzus gadu desmitus. Pirms ražošanas procesa sākuma malka tiek žāvēta dabīgos apstākļos vairākus mēnešus.

Uzņēmumā izmantoto ražošanas tehnoloģiju pieredze ir veidojusies, izmantojot zinātnieku sasniegumus, proti – kokogļu ražošanas iekārtas būvētas pēc Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas institūta 1999.gadā izstrādātā tehnoloģiskā projekta (autors prof. J.Zandersons). Iekārtas nodrošina ekoloģiski tīru ražošanas procesu un gala produktu. Par to liecina vairākkārt veiktie testi Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta mežķīmijas produktu testēšanas laboratorijā, kuru rezultāti apstiprināja, ka ogļu kvalitāte atbilst Eiropas Savienības standartiem NF B 55-101, DIN 51718, DIN 51719, DIN 51720, DIN 51749.

Kokogļu ražošanas iekārtu konstrukcija nodrošina dabai nekaitīgu ražošanas procesu, līdz minimumam samazinot kaitīgo izmešu nokļūšanu atmosfērā. Kokogļu kvalitātes nodrošināšanai, tehnoloģija paredz elektronisku termiskā procesa kontroli.